h

Urgentieverordening voor sociale huurwoning ontoereikend

28 mei 2023

Urgentieverordening voor sociale huurwoning ontoereikend

Foto: . / .

Hoewel er een aantal bijzonder goeie wijzigingen zijn gedaan, is de Regionale Urgentieverordening een middel om het groeiend aantal aanvragen van mensen dat met spoed een woning nodig heeft in te perken. De zogeheten toewijzingscriteria zijn daarin te weinig concreet omschreven. Dit heeft tot gevolg dat op het oog identieke situaties, verschillend beoordeeld kunnen worden. Hierdoor ontstaat een grotere ongelijkheid onder de groep mensen die met spoed een woning nodig hebben. De SP stemt daarom tegen de regionale Urgentieverordening Huisvestingswet.

SP-fractievoorzitter Monique de Vogel: “Ik zie de wenkbrauwen fronzen als ik uitleg waarom ik namens de SP tegen deze ogenschijnlijk sociale verordening stem. Wil ik dan niet dat juist de mensen die in het leven het zwaarst worden getroffen zo snel mogelijk een goede en passende woning toegewezen krijgen? Als de verordening daarvoor een oplossing zou bieden dan zou ik het zeker verdedigd hebben. Helaas is dat niet het geval.” De afgelopen tientallen jaren is de bouw van sociale huurwoningen ernstig beperkt. Veel bestaande sociale huurwoningen zijn verkocht. Het heeft geleid tot een tekort van bijna 400.000 woningen. En als reactie daarop komt de regio West-Friesland met een nieuwe urgentieverordening waarin de toegang tot sociale huur verder beperkt wordt, terwijl juist de bouw van meer sociale huurwoningen harder nodig is dan ooit.

“Kun je om medische of sociale redenen of omdat je uit elkaar gaat niet meer in je huidige woning blijven? Heb je dringend behoefte aan woonruimte door een situatie die voorrang op andere woningzoekenden rechtvaardigt? De toegang tot voorzieningen gaan bemoeilijken, is als dweilen met de kraan open”, zo besluit fractievoorzitter Monique de Vogel. De tegenstem van de SP is daarmee een stem tegen het failliete systeem waarin de tweedeling toeneemt, groepen mensen tegenover elkaar worden gezet en steeds meer mensen door de bodem van hun bestaanszekerheid zakken. “Het is een stevig signaal om te laten zien dat we zo niet langer door kúnnen gaan!”

U bent hier