h

“Investeer in het stads- en streekvervoer!”

7 februari 2023

“Investeer in het stads- en streekvervoer!”

Foto: Rigo Wijdoogen / SP

In Noord-Holland is het openbaar vervoer op veel plaatsen verschraald of verdwenen. De coronacrisis heeft hier negatief aan bijgedragen: het aantal reizigers liep schrikbarend terug. Volgens de vervoerders zouden de problemen in het openbaar vervoer tot eind 2023 nog meevallen, maar niets is minder waar. Uit een eigen steekproef van de SP en uit de verhalen van stakende buschauffeurs blijkt dat reizigers juist steeds vaker bij haltes verstoken blijven. De provincie – en voornamelijk Gedeputeerde Olthof (PvdA) – wil verdere verslechtering van reguliere openbaar vervoer, met deelauto’s (vrijwilligers) belbussen en andere manieren om het OV-aanbod te verschralen. Wat de SP betreft wordt er juist flink in het openbaar vervoer geïnvesteerd, met een goede cao voor chauffeurs en tegen een betaalbare prijs.

De vakbonden staken al tijden in het openbaar vervoer, zo ook deze week. De vakbonden CNV en FNV Streekvervoer leggen, vanaf afgelopen maandag, vijf dagen het werk neer. In heel het land zal er in het stads- en streekvervoer gestaakt worden. Naast een beter salaris willen de bonden o.a. werkdruk verlagende maatregelen ‘om de steeds krapper wordende rijtijden tegen te gaan’. Stakende chauffeurs willen een goede dienst verlenen, maar kunnen dat steeds slechter. Uit een steekproef van de SP-statenfractie onder de SP-leden in Noord-Holland, blijkt dat in enkele regio’s behoorlijk veel bussen uitvallen, haltes vervallen en bussen minder frequent rijden. Zo geven ook de reizigersorganisaties aan. En dat terwijl de vervoerders de problemen bagatelliseerden.

SP-lijsttrekkers Remine Alberts: “Goed openbaar vervoer is van levensbelang voor de leefbaarheid, voor de bereikbaarheid van kleine steden en dorpen. Het zijn de levensaders in onze provincie. Hier moet in worden geïnvesteerd.” Om dit voor elkaar te krijgen, wil de SP dat het openbaar vervoer weer in onze eigen handen komt.


Lees meer over onze OV-acties en -voorstellen op de site van SP Noord-Holland

Wilt u het verkiezingsprogramma van SP Noord-Holland raadplegen? Klik dan hier!


De SP steunt de stakers in het stads- en streekvervoer van harte. Eerder gingen SP-leden al bij stakers in Amsterdam en Alkmaar ‘op de koffie’ om hen een hart onder de riem te steken. Lees hier meer over

U bent hier