h

Werkgroep Stede Broec

De Werkgroep Stede Broec bestaat uit vijf leden. Deze leden zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de lokale partij. Daaromheen zijn vele vrijwilligers die de partij versterken. Velen maken onderdeel uit van de kadergroep. De werkgroep en de kadergroep komen regelmatig bijeen.

Op 16 maart 2022 deden we voor het eerst in de geschiedenis mee aan de gemeenteraadsverkiezingen e behaalden een raadszetel. Naast een gemeenteraadslid bevat de fractie drie commissieleden.

De SP-werkgroep Stede Broec valt onder de SP-afdeling West-Friesland. Deze afdeling kent een afdelingsbestuur, waar enkele werkgroepen onder vallen. Meer informatie over het afdelingsbestuur treft u aan op westfriesland.sp.nl

De onmisbare vrijwilligers werken en denken enthousiast mee om het werk van de werkgroep, de fractie en de afdeling mogelijk te maken.

Wilt u ook meehelpen om het leven in onze regio een beetje beter en socialer te maken? Neem dan vooral contact met ons op.

U bent hier