h

Bewoners Overstort hebben wat te vieren

22 september 2022

Bewoners Overstort hebben wat te vieren

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Op zaterdag 24 september aanstaande organiseert Actiecomité ’30 is Zat’ een Burendag. De buurtbewoners hebben namelijk wat te vieren. Hun acties om de straat verkeersveiliger te maken, hebben resultaat opgeleverd: de straat Overstort zal na jaren strijd door de gemeente Stede Broec in zijn geheel worden aangepast. De SP is, net als het actiecomité, zeer verheugd en wil dit moment met alle buurtbewoners vieren.

Bewoners aan de Overstort e.o. hebben zich verenigd in het Actiecomité ‘30 is zat’. Dit comité maakt zich al enige tijd druk over de onveilige verkeerssituatie op deze weg, omdat de maximale toegestane snelheid van 30 kilometer per uur ruimschoots en structureel wordt overschreden. Verzoeken aan het gemeentebestuur om de inrichting van deze weg aan te passen, kregen ruim tien jaar geen gehoor. Bewoners werden telkens met een kluitje het riet in gestuurd en beloften van verschillende achtereenvolgende, verantwoordelijk wethouders werden niet nagekomen. Dat terwijl een simpele oplossing voorhanden is door deze weg te voorzien van zebrapaden of wegversmallingen. Bewoners namen zelf maar het heft in eigen hand, verenigden zich, organiseerden inspraakmomenten bij de gemeenteraad, hielden straatacties en deden een groot bewonersonderzoek. Eindelijk heeft deze strijd geresulteerd in concrete maatregelen. En dat wordt gevierd.

Op zaterdag 24 september tussen 13:00u en 16:00u organiseert het comité daarom deze Burendag in en nabij basisschool De Hussel aan Dam 20a te Grootebroek. Er is o.a. een springkussen en een heuse ‘limonadekoe’ voor de kinderen uit de buurt. SP Stede Broec en Veilig Verkeer Nederland geven eveneens wat extra kleur aan deze festiviteit. De SP wil het Actiecomité 30 is Zat nog eens flink in het zonnetje zetten en van harte feliciteren met dit behaalde resultaat.

U bent hier