h

SP-leden aan het woord

23 november 2022

SP-leden aan het woord

Foto: Baris Ermis / SP

Op 17 november jl. hield de SP-afdeling West-Friesland een ledenbijeenkomst. Tijdens deze algemene ledenvergadering bediscussieerden de leden het concept verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. Daaruit zijn een aantal voorstellen gekomen die ons partijprogramma nog sterker kunnen maken.

Op 15 maart 2023 kunnen alle stemgerechtigden weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Staten én – indirect – voor de Eerste Kamer. Het SP-partijprogramma is daarbij natuurlijk erg belangrijk. Niet alleen tijdens de campagne en de onderhandelingen, maar zeker ook voor de jaren erna: “Alle Noord-Hollanders kunnen de SP hieraan houden”, zo stelt afdelingsvoorzitter Wim Hoogervorst. Op 3 december vindt de SP-regioconferentie plaats. Alle Noord-Hollandse SP-afdelingen zullen dan over alle ingediende voorstellen gaan stemmen. Op deze dag worden uiteindelijk de kandidatenlijst en het gewijzigde partijprogramma vastgesteld.

Tijdens dit ‘feest van de democratie’ heeft SP-afdelingsvoorzitter Wim Hoogervorst ook enkele personele wisselingen binnen de afdeling verkondigd. Zo is Jacco Graaf sinds kort coördinator van de SP-werkgroep in Stede Broec. Ook kondigde hij namens het bestuur aan dat de Politieke Cafés binnenkort weer worden opgestart. En organiseren we vanaf 2023 discussiebijeenkomsten voor leden en niet-leden.

Wim Hoogervorst: “In de meest democratische partij van Nederland zijn zulke ledenbijeenkomsten altijd een feestje. Je merkt dat de betrokkenheid van de SP-leden altijd erg sterk is. Samen met de leden maken we de SP. We gaan een mooie verkiezingscampagne tegemoet.”        

                  

Jacco Graaf stelt zich voor als coördinator van SP Stede Broec
Foto: Harry Paap / SP

U bent hier