h

Een bloemetje voor een onmisbaar persoon

4 oktober 2022

Een bloemetje voor een onmisbaar persoon

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Op 3 oktober ging de SP langs bij Marianne van Stichting Kindgericht Werken. Zij werd speciaal in het zonnetje gezet, omdat zij één van de onmisbare schakels is in onze gemeenschap. SP-fractievoorzitter Monique de Vogel wilde graag eens wat uitgebreider kennismaken en natuurlijk een welverdiend bloemetje bezorgen.

Marianne is een zeer sociaal en warm persoon. Als oprichter en voorzitter van Stichting Kindgericht Werken (KGW) zet zij zich graag in voor haar naasten. Vanuit de stichting organiseert zij op zeer laagdrempelige wijze activiteiten voor kinderen én hun ouders. Marianne vertelt daarover: “Ieder kind telt en ieder kind mag meedoen. Met mijn team vrijwilligers wil ik saamhorigheid creëren. Zo ook in samenwerking met andere stichtingen. Als ik al die goede initiatieven zie, dan wil ik graag met hen die vuist kunnen maken die zo hard nodig is: er is veel armoede in onze regio waar we samen voor kunnen strijden. Gezinnen hebben naast geldzorgen ook andere zorgen. Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om onder de armoedegrens te leven. Er is een doolhof aan voorzieningen waar ik meer duidelijkheid in kan geven. Juist omdát onze activiteiten zeer laagdrempelig zijn en ik voor iedereen aanspreekbaar ben, zijn kinderen en hun ouders vertrouwd met mij en is de vraag om hulp sneller gesteld.”

Er staan momenteel 35 gezinnen en/of personen ingeschreven bij de stichting en dit aantal blijft groeien. Met de opleiding en de bakken ervaring van Marianne in het sociaal cultureel werk, kan ze mensen goed op weg helpen. Als spil in onze samenleving is zij één van die onmisbaren die het verdient om eens goed in het zonnetje gezet te worden.


Stichting KGW is een hulporganisatie waar iedereen bij aan kan kloppen. Enkele activiteiten die de stichting organiseert om eenzaamheid en armoede te bestrijden zijn de zomer-, moederdag- en vaderdagpakketten, de kerstkaartenactie, de ‘december winterfeest maand’ en de bibliotheekactie. Meer weten over Stichting Kindgericht Werken of wilt u contact opnemen met Marianne? Ga dan naar deze website.
P.S.: Donaties zijn zeer welkom ;)

News

U bent hier