h

Een humanitaire crisis op fatsoenlijke wijze oplossen

31 augustus 2022

Een humanitaire crisis op fatsoenlijke wijze oplossen

Foto: Directie voorlichting / VenJ

In Nederland heerst er een crisis voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van verblijfsgerechtigde statushouders. In Ter Apel leven mensen op straat, doordat er te weinig goede voorzieningen zijn getroffen.¹ De gemeente Stede Broec doet haar uiterste best om aan de taakstelling voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders te blijven voldoen en dat lukt aardig. De nationale crisis is in omvang erg groot, waardoor het Rijk in sommige gevallen gemeenten dwingt om naar opvang en huisvesting te zoeken. De SP stelde hier vragen over aan het gemeentebestuur.

SP-fractievoorzitter Monique de Vogel daarover: “Werk maken van asielopvang is bittere noodzaak. Hierin hebben alle gemeenten een opgave. Een situatie zoals in Tubbergen² willen we hier echter absoluut niet. De SP wil weten hoe de situatie is in Stede Broec. We hebben allemaal een taak in de asielopvang maar zonder fundamentele beleidswijzigingen, blijft het dweilen met de kraan open”.

De SP-vragen treft u hieronder in de bijlage aan en moeten door het gemeentebestuur binnen enkele weken worden beantwoord.


 

¹ Film EenVandaag, 17 juni 2022: "Nationale crisis uitgeroepen na nacht Ter Apel: 'Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt'".

 

²  Artikel Tubantia, 30 augustus 2022: "AZC-kwestie drijft wig tussen college en gemeenteraad Tubbergen: raad kiest harde lijn, college het overleg"

   

News

U bent hier