h

Aftrap campagne 'Stop de Armoede'

14 juli 2022

Aftrap campagne 'Stop de Armoede'

Foto: Foto / Margreet Keesman

De fractievoorzitters van SP Stede Broec en SP Enkhuizen hebben vanmorgen honderden tandenborstels en tubes tandpasta aan Voedselbank West-Friesland aangeboden. Hiermee trapten zij de actie ‘Stop de armoede’ af. Door giften van SP-leden en vanuit de Baptistengemeente, is deze welkome donatie mogelijk gemaakt. De Voedselbank zorgt ervoor dat alles goed terechtkomt.

De afgelopen maanden hebben de leden van de SP in West-Friesland de tandenborstels en tandpasta ingeleverd of geld gegeven om deze actie mogelijk te maken. De actie is ook onder de aandacht gebracht bij de Baptistengemeente. Al deze donaties samen zorgden voor een geweldig resultaat, waarmee de Voedselbank erg blij is. Monique de Vogel (fractievoorzitter in Stede Broec): "Veel mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen; de energieprijzen stijgen, de boodschappen worden duurder en de lonen en uitkeringen stijgen niet of onvoldoende mee. Daarom zijn we gestart met de actie ‘Stop de armoede’".

Margreet Keesman (fractievoorzitter SP Enkhuizen): "Mensen die in de knoei komen en de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, kunnen hun verhalen (anoniem) delen via de enquête op de website of kunnen een mail sturen naar westfriesland@sp.nl. Uiteraard gaan we behoedzaam met de verhalen om. Het is erg belangrijk dat deze verhalen verteld worden: zo krijgt de SP een beeld van de problemen waar inwoners tegenaan lopen. Dat kunnen we vervolgens onder de aandacht brengen van de politiek."

Mondzorg is buitengewoon belangrijk, maar ook erg prijzig. De SP is zich hier zeer van bewust en heeft een poosje terug een Gouden Roeispaan uitgereikt aan Didi de straattandarts. De Gouden Roeispaan is een prijs voor mensen die tegen de stroom inroeien. Lees er meer over op deze website.
De Voedselbank West-Friesland bestaat al sinds 2016 en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Zij heeft geen winstoogmerk en kan dit kostbare werk doen door middel van donaties en inzamelingsacties.

 

U bent hier