h

De wooncrisis te lijf – stem SP

22 februari 2022

De wooncrisis te lijf – stem SP

Foto: Marcel Lathouwers / SP

We zitten middenin een wooncrisis. Dit is geen natuurverschijnsel, maar een politieke keuze. De SP zet daarom in op een actief woonbeleid. De wachttijden voor een huurwoning in Stede Broec zijn namelijk onaanvaardbaar lang. Nieuwe wijken worden wat ons betreft gebouwd met een visie op diversiteit en leefbaarheid. Met 40% sociale huurwoningen, appartementen en betaalbare koopwoningen, worden nieuwe wijken een afspiegeling van de samenleving.

Het tekort aan betaalbare woningen is voor een deel te wijten aan beleid vanuit de Rijksoverheid, zoals de invoering van de verhuurdersheffing die jaarlijks zorgt voor enorme huurprijsstijgingen. “Met goede afspraken en actief lokaal beleid zijn ook flinke stappen te zetten om de wooncrisis te lijf te gaan”, aldus kandidaat raadslid Wijnand Doffer. “Het stimuleren van bijvoorbeeld de doorstroming van ouderen uit eengezinswoningen naar voldoende toegeruste aanleunwoningen zonder huurverhoging, is daar een voorbeeld van.” Daarnaast is tijdelijke huisvesting voor mensen in nood een voorwaarde om niet verder in de problemen te raken. Als een veilige plek om te wonen niet meer vanzelfsprekend is, heeft de overheid de plicht om te zorgen voor noodopvang. In een zogeheten ‘sociaal logement’ komen mensen tot rust en krijgen zij ondersteuning bij het opbouwen van hun leven.

Zo zijn er nog veel meer manieren om lokaal uit de wooncrisis te komen. De SP heeft daarvoor goede ideeën. Deze zijn te horen in het onderstaande filmpje en terug te lezen in ons verkiezingsprogramma via stedebroec.sp.nl

 

Reactie toevoegen

U bent hier