h

De nummer drie van SP Stede Broec: Wijnand Doffer

4 februari 2022

De nummer drie van SP Stede Broec: Wijnand Doffer

Foto: Foto / Marcel Lathouwers

Onze kandidatenlijst bestaat uit veertien kanjers. Eén van die kanjers is onze nummer drie op de lijst, Wijnand Doffer. Wijnand maakt zich sterk voor de lokale woningbouw: “Nieuwe wijken worden gebouwd met een visie op diversiteit en leefbaarheid. Met 40% sociale huurwoningen, appartementen en betaalbare koopwoningen, worden nieuwe wijken een afspiegeling van de samenleving.”

In het filmpje hoort u hem over meer van onze standpunten.


Uit het verkiezingsprogramma van SP Stede Broec:

Samen voor Wonen
We zetten in op een zelfbewoningsplicht, om beleggers en huisjesmelkers van de lokale woningmarkt te weren.
Bij nieuwbouw en bij verbouw moet een woningbouwproject uit minimaal 40% sociale huur bestaan.
(Langdurig) leegstaande winkel-, bedrijfs- en kantoorlocaties worden omgezet naar woonlocaties. Buurten worden gemengd gebouwd, er is ruimte voor alle inkomensgroepen.
We willen binnen onze gemeente een sociaal logement; een aantal kleinere wooneenheden, waar mensen tijdelijk kunnen worden gehuisvest. Dit logement zal worden opgestart en onderhouden door sociaal-maatschappelijke organisaties, waarbij de gemeente een actieve partner is.
We stimuleren de doorstroming van ouderen uit eengezinswoningen naar een voldoende toegeruste aanleunwoningen/appartement, zónder huurverhoging.

Reactie toevoegen

U bent hier