h

Een nieuwe partij in Stede Broec: De SP

27 januari 2022

Een nieuwe partij in Stede Broec: De SP

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De gemeenteraadsverkiezingen komen in zicht. Er valt dit keer nog meer te kiezen, want de SP doet voor het eerst mee in Stede Broec. De SP zet zich al geruime tijd in, o.a. voor de kinderkledingbank, de bewoners rondom de Overstort die zich om de veiligheid in hun straat bekommeren en andere maatschappelijke vraagstukken. We houden een grootschalig woononderzoek, omdat ook in Stede Broec de woningzoekenden het nakijken hebben in deze woningcrisis. Kortom, de SP is nu al een zeer actieve en betrokken partij in Stede Broec!

Om het geluid ‘van de straat naar de raad’ te brengen, is er een stevige SP-fractie nodig. Er zijn veel topkandidaten die in de startblokken staan om Stede Broec eerlijker en socialer te maken. Dat doen we samen met de lijsttrekker van de partij, Monique de Vogel. Met haar zoeken we de verbinding op met mensen, die gemeente Stede Broec nog mooier willen maken.

Foto: Foto / Monique

Monique de Vogel: “Ik ben lijsttrekker van de Socialistische Partij voor de gemeenteraadsverkiezingen in Stede Broec. Praten over een sociale gemeente kunnen we allemaal, maar er ook echt iets voor doen is een ander verhaal. Voor mij is een sociale gemeente niet een zaak van woorden, maar vooral van daden. Niet wat we zeggen, maar wat we DOEN is wat telt. Door samen met bewoners actief op te komen voor hun belangen, leggen we de regie terug waar het hoort: bij de inwoners! Bij alles wat de overheid doet, moet rekening worden gehouden met wat het betekent voor mensen. Een samenleving bouw je namelijk met elkaar. Alles wat we doen in de gemeente, doen we vanuit onze kernwaarden: ‘Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’. Ongelijkheid is namelijk niet nodig. We vinden dat iedereen een goed leven verdient. Door te luisteren naar de inwoners van Stede Broec, en samen acties te organiseren waar nodig, werken we aan een gemeente waarin iedereen een eerlijke kans krijgt op een goed leven. Kies voor een mooi en sociaal Stede Broec.”


Volg ons ook op Facebook 

En op Twitter

Reactie toevoegen

U bent hier